Om företaget

Anders Funcke, med kontor i Ljungby och Växjö

Advokat
Ledamot i Sveriges Advokatsamfund sedan 1997

Uppvuxen i Malmö. Jur kand i Lund 1992. Tingsnotarie på Ljungby tingsrätt 1992-1994. Arbete på advokatfirma i Ljungby 1994-1998, och därefter egen advokatbyrå.