Välkommen till Advokat Anders Funcke AB!

Jag är medlem i Sveriges Advokatsamfund vilket innebär att jag lyder under ett flertal etiska regler, exempelvis sekretessregler. Jag omfattas av samfundets försäkringar.

Det innebär också att du som klient, om du hamnar i tvist med mig som advokat, kan vända dig till

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
 Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

För mer information om advokaters verksamhet hänvisas till Sveriges Advokatsamfunds hemsida www.advokatsamfundet.se